Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 4
Η μετάβαση από τη ζωή στο θάνατο έχει ανυπολόγιστη αξία για την ανθρώπινη υπόσταση. Η συναισθηματική φόρτιση, που βιώνουν ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 4
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών παρατηρήθηκε δραματική αύξηση του πληθυσμού των ηλικιωμένων, δημιουργώντας νέες προκλήσεις και απαιτήσεις στις ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 4
Μεταξύ των υγειονομικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων οι πτώσεις συνιστούν ίσως ένα από τα σοβαρότερα, εξαιτίας των σημαντικών επιπτώσεων ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 4
Το κάπνισμα παγκοσμίως θεωρείται ως ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα δημόσιας υγείας. Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εκτιμάται ότι ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 4
Το διαβητικό πόδι αποτελεί μια από τις συχνότερες επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη, κατά την οποία παρατηρούνται δερματικές και οστικές ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 4
Η ανάπτυξη αποκεντρωμένων μορφών διοίκησης καθώς και η αναβάθμιση των εξωνοσοκομειακών μορφών περίθαλψης αποτελούν σημεία προσανατολισμού των συστημάτων υγείας, ..