Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 2
Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να καταγράψει τη σημασία της σχέσης κουλτούρας και υγείας, στοχεύοντας στην καλύτερη κατανόηση των ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Η πρόληψη των νόσων είναι παγκόσμια παραδεκτή ως θετική και ιδανική προσέγγιση στο πρόβλημα υγείας των πολιτών. Η πρόληψη, ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα έχει εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά με τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, που μπορούν να ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Η συνεχής ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της βασικής υποστήριξης ζωής ενήλικα κατέστησε αναγκαία την τροποποίηση των οδηγιών του European ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων αποτελεί κεντρικό άξονα δράσης στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας, ενώ ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Τα παραδοσιακά προγράμματα σπουδών στη Νοσηλευτική έχουν δεχθεί κριτική για το ότι στηρίζονται σε διδακτικές μεθόδους που έχουν σκοπό ..