Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 2
ΣΚΟΠΟΣ H διερεύνηση της συμμετοχής των νοσηλευτών στην ολοκλήρωση διαφόρων ιατρονοσηλευτικών πράξεων καθώς και να αναδειχθεί το μέγεθος του ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 1
Η άριστη ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας θεωρείται το σημαντικότερο στοιχείο στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των επιστημόνων υγείας. ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 1
Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το θεμελιώδη ρόλο των νοσηλευτικών θεωριών στην αποσαφήνιση της επιστημονικής ταυτότητας της νοσηλευτικής επιστήμης και ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 1
Οι προσπάθειες αντιμετώπισης του πό νου είναι τόσο παλιές όσο και ο άνθρωπος. Στη διαδρομή της ιστορίας, καθορίστηκαν από ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 1
Οι μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελούν πολυ-λειτουργικά τμήματα των νοσοκομείων, πλαισιωμένα όχι μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και από ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 1
Η επαγγελματική έκθεση του προσωπικού των χειρουργείων στους εισπνεόμενους αναισθητικούς παράγοντες έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση προβλημάτων υγείας. Σήμερα, ..