Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 48, Τεύχος 2
Στην Κύπρο, δεν υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας με καθολική κάλυψη του πληθυσμού, αλλά ένας συνδυασμός δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ..
Κατηγορία: Τόμος 48, Τεύχος 1
Φαίνεται να είναι κοινά αποδεκτό, ότι οι επιστήμονες υγείας οφείλουν να πράττουν κατά την Ιπποκρατική παραίνεση «ωφελέειν ή μη ..
Κατηγορία: Τόμος 48, Τεύχος 1
Για τη διεθνή βιβλιογραφία, ο όρος «πράξη βασισμένη σε αποδείξεις» αποτελεί συνώνυμο της επιστημονικής και έλλογης σκέψης που επιτρέπει τη ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 4
Η Νοσηλευτική είναι επιστήμη υγείας, αναπόσπαστο μέρος του υγειονομικού συστήματος. Αποτελεί σύνθεση επιστημονικών γνώσεων, τεχνικών εφαρμογών και ανθρωπιστικής συμπεριφοράς. ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 4
Η περίοδος της εγκυμοσύνης διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του εμβρύου και ακολούθως στη μετέπειτα ανάπτυξη του ατόμου. ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 4
Στη σημερινή εποχή γίνεται λόγος για την επίδραση της πνευματικής ζωής στην έκβαση της υγείας. Σκοπός αυτής της μελέτης ..