Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 49, Τεύχος 1
Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει αναγνωριστεί ως ένας σημαντικός παράγοντας για την ατομική οργανωτική απόδοση. Συνήθως αναφέρεται ως κάποιο προσωπικό ..
Κατηγορία: Τόμος 49, Τεύχος 1
Η έγκαιρη αναζήτηση υπηρεσιών υγείας συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχή αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου (ΟΕΜ). Σκοπός: Η διερεύνηση ..
Κατηγορία: Τόμος 49, Τεύχος 1
Η εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών έχει απασχολήσει εκτενώς την επιστημονική κοινότητα, καθώς αυξάνονται διεθνώς οι αποχωρήσεις νοσηλευτών. Το άγχος ..
Κατηγορία: Τόμος 49, Τεύχος 1
Είναι εύλογο να ειπωθεί ότι οι αξίες της Νοσηλευτικής, οι τόσο προσφιλείς, βρέθηκαν για πρώτη φορά στο επίκεντρο των ..
Κατηγορία: Τόμος 48, Τεύχος 4
Η πρώτη πανδημία γρίπης του 21ου αιώνα έφερε στην επιφάνεια, για μία ακόμη φορά, το αντικείμενο του εμβολιασμού των επαγγελματιών ..