Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 4
Παρά τη ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με σκοπό τη δημιουργία εξατομικευμένων θεραπειών, συνεχώς ελλοχεύει το ζήτημα της ..
Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 4
Η συναισθηματική νοημοσύνη (ΣΝ), ως ένα σύνολο χαρακτηριστικών και ικανοτήτων που αφορούν στη διαχείριση συναισθημάτων, είναι πιθανό ότι επηρεάζει τους ..