Προληπτική Νοσηλευτική

Η πρόληψη των νόσων είναι παγκόσμια παραδεκτή ως θετική και ιδανική προσέγγιση στο πρόβλημα υγείας των πολιτών. Η πρόληψη, όπως τοποθετήθηκε στην Alma-Ata από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είναι ένα μέσο επίτευξης του στόχου υγεία για όλους το έτος 2000. Η πρόληψη εξαρτάται από το επίπεδο της γνώσης που μπορεί να αποκτηθεί με τη μελέτη, την παρατήρηση, την εμπειρία, τη δοκιμή και το σφάλμα, καθώς και με την έρευνα. Σήμερα έχουμε περισσότερη γνώση για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, αλλά δυστυχώς έχουν προστεθεί και νέα προβλήματα, τα περισσότερα των οποίων προκαλεί ο ίδιος ο άνθρωπος, όπως π.χ. η ατμοσφαιρική ρύπανση, που αφορά τον αέρα, το νερό, την τροφή κ.λπ., και τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα συχνά δεν αντιμετωπίζονται για οικονομικούς λόγους. Είναι παγκόσμια παραδεκτό ότι η εκπαίδευση αποτελεί την πρώτη επιλογή για την πρόληψη της αρρώστιας και της αναπηρίας καθώς και την προαγωγή της υγείας. Τα πορίσματα πολλών ερευνητικών προγραμμάτων αποδεικνύουν αυτή την αλήθεια. Σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο δύσκολο να αλλάξουν οι άνθρωποι συμπεριφορά, παρά την αλλαγή του περιβάλλοντός τους. Η πρόληψη στην υγειονομική φροντίδα έχει σκοπό την προαγωγή και διατήρηση υγιούς πληθυσμού.

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Hits: 693 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2007
Συγγραφείς: Ασπασία Παπαδαντωνάκη