Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία:
Cancer-related fatigue (CRF) is a persistent, subjective sense of tiredness related to cancer or cancer treatment that interferes with ..
Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 3
Εισαγωγή: Η κόπωση που σχετίζεται με τον καρκίνο (CRF) είναι μια επίμονη, υποκειμενική αίσθηση κόπωσης που σχετίζεται με τον ..
Κατηγορία:
Introduction: Critical Illness Polyneuromyopathy (CIPNM) is an acquired axonal degeneration of motor, sensory and muscle fibers, that develops in ..
Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 3
Εισαγωγή: Η Πολυνευρομυοπάθεια της ΜΕΘ (CIPNM–Critical Illness Polyneuromyopathy) είναι μια επίκτητη αξονική εκφύλιση των κινητικών, αισθητικών και μυϊκών ινών ..
Κατηγορία:
As preventive measures have been applied by authorities to reduce exposure to, and the spread of, COVID-19 pandemic, it ..
Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 3
Καθώς οι αρχές εφάρμοσαν νέα μέτρα δημόσιας υγείας για τη μείωση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, θα ήταν εξαιρετικά ..