Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Σε μια κοινωνία εξελισσόμενου τεχνολογικού πολιτισμού όπως είναι η σημερινή, είναι φυσικό να σημειώνονται συχνές μεταβολές σε κάθε επίπεδο ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Οι κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες (ΚΚΟ) κωδικοποιούν τη διαθέσιμη τεκμηριωμένη γνώση και επηρεάζουν την ποιότητα φροντίδας. Η ανάπτυξη μιας αξιόπιστης ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να περιγραφεί με όσο το δυνατόν ακριβέστερο τρόπο, η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Στo παρόν άρθρο γίνεται προσπάθεια παρουσίασης των αιτιών και της επιδημιολογίας του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου (ΑΚΘ). Οι πληθυσμοί που ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Το συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζει την ορθόδοξη χριστιανική προσέγγιση και έχει ως σκοπό να διερευνήσει τις θετικές πνευματικές δυνάμεις που ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί, μέσα από ένα σύνολο επιστημονικών πληροφοριών που αντλήθηκαν από την πλούσια βιβλιογραφία, να αναδείξει τις ..