Μέτρα πρόληψης των λοιμώξεων από το καμπυλοβακτηρίδιο

Η καμπυλοβακτηριδίωση είναι ένα τροφιμογενές νόσημα με υψηλή συχνότητα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Η πρόληψή της βασίζεται στη λήψη μέτρων σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή έως και την κατανάλωση των τροφίμων. Η εφαρμογή του συστήματος HACCP, που αποδίδεται στα ελληνικά ως «ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου», και η χρήση της ακτινοβολίας για τη μείωση του μικροβιακού φορτίου των τροφίμων ζωικής προέλευσης μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του αριθμού των μολυσμένων τροφίμων στην αγορά. Ακρογωνιαίος λίθος για την πρόληψη της καμπυλοβακτηριδίωσης είναι η αγωγή υγείας των καταναλωτών, καθώς και η εκπαίδευση των εργαζομένων σε χώρους εκτροφής ζώων. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω κατάλληλα οργανωμένων προγραμμάτων αγωγής υγείας σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό των τροφίμων είναι αποτελεσματική για την προστασία από τα τροφιμογενή νοσήματα. Απλές πρακτικές, όπως το επιμελές πλύσιμο των χεριών και η αποφυγή επιμόλυνσης των τροφίμων στο χώρο της κουζίνας, μπορούν να προφυλάξουν σε ικανοποιητικό βαθμό τους καταναλωτές. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα επιτήρησης για την καταγραφή των μεμονωμένων περιπτώσεων και των επιδημικών εξάρσεων της καμπυλοβακτηριδίωσης, που να επιτρέπει την άμεση λήψη μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπισή τους.

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 2
Hits: 603 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2006
Συγγραφείς: Κασσιανή Μέλλου , Εμμανουήλ Βελονάκης