Αλλαγή Έννοια, θεωρίες και διαδικασία εφαρμογής

Η ανθρώπινη φύση μπορεί να δει την ανάγκη για αλλαγή με ενθουσιασμό ή μπορεί να την αντιμετωπίσει απλώς με σκεπτικισμό. Από την άλλη μεριά, είναι δυνατόν να την αντιμετωπίσει εχθρικά, αντιστεκόμενη με κάθε μέσο στην εφαρμογή της. Συνήθως επικρατεί η συντηρητική συμπεριφορά, που ενισχύει την επιθυμία διατήρησης των υπαρχουσών συνθηκών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάθε προσπάθεια αλλαγής να μην είναι εύκολη υπόθεση. Από την ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας φαίνεται ότι η επιτυχής εισαγωγή μιας αλλαγής στο κλινικό χώρο προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τα στάδια της αλλαγής, το φορέα της αλλαγής και τις δυνάμεις που αντιστέκονται στην αλλαγή. Επιπλέον, οι αλλαγές αυτές, για να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία.

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Hits: 740 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2006
Συγγραφείς: Ανδρέας Χαραλάμπους