Η Nοσηλευτική του ανθρώπου ως μοναδικού προσώπου

Στο άρθρο αυτό προσεγγίζονται οι ακόλουθες παράμετροι: Η νοσηλευτική επιστήμη της φροντίδας του ανθρώπου (Υγεία, Ασθένεια και Νοσηλευτική), ο άνθρωπος ως μοναδική ψυχοσωματική προσωπική ύπαρξη και η θεώρηση του αρρώστου ως προσώπου. Η Νοσηλευτική είναι επιστήμη και τέχνη φροντίδας. Σύνθεση γνώσεων, φιλοσοφίας, κλινικής εργασίας και διαπροσωπικής επικοινωνίας. Η άσκησή της απαιτεί γνώσεις, δεξιότητες και ένα σύστημα ανώτερων αξιών, όπως είναι η ευθύνη, ο σεβασμός προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ιερότητα της ζωής, η θυσία, η πίστη, η αγάπη. Η υγεία και η ασθένεια βιώνονται από τον άνθρωπο ως αδιαίρετη ψυχοσωματική ύπαρξη και συνεπώς απαιτείται προσαρμοζόμενη νοσηλευτική προσέγγιση χωρίς διακρίσεις. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε θεόπλαστοι, σύνθετοι, από σώμα και ψυχή, επίγειοι και ουράνιοι, πρόσκαιροι και αθάνατοι. Ο καθένας μας όμως είναι ένα μοναδικό ανεπανάληπτο και αναντικατάστατο πρόσωπο και δεν είναι όμοιο με κανένα άλλο που έζησε ή ζει ή θα ζήσει. Στην ατίμητη αξία και μοναδικότητα του ανθρώπου ως προσώπου, τον οποίο υπηρετούμε, στηρίζεται η οικουμενική αποστολή της Νοσηλευτικής στο σύγχρονο κόσμο.

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Hits: 616 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2006
Συγγραφείς: Αφροδίτη Ραγιά