Ο προσδιορισμός προτεραιοτήτων στην οργάνωση υπηρεσιών φροντίδας υγείας

Ο προσδιορισμός προτεραιοτήτων στη φροντίδα υγείας, αν και χρονολογείται από πολύ νωρίς, έχει προσελκύσει το επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, αφού κανένα υγειονομικό σύστημα δεν μπορεί να υποστηρίξει όλες τις υπηρεσίες που θα ήθελε να προσφέρει. Επιδιώκει τη δικαιοσύνη στην κατανομή των πόρων στη φροντίδα υγείας και, για το λόγο αυτό, στοχεύει στην υιοθέτηση δίκαιων και νόμιμων μηχανισμών και διαδικασιών λήψης μιας απόφασης. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία λήψης απόφασης, τα κριτήρια βάσει των οποίων θα ληφθεί η απόφαση, η μελέτη των εναλλακτικών δυνατοτήτων και η εφαρμογή της κατάλληλης μεθόδου αποτελούν τα κύρια συστατικά της διαδικασίας. Ο προσδιορισμός προτεραιοτήτων στον υγειονομικό σχεδιασμό βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων σε πολλές χώρες, ενώ η Ολλανδία, το Όρεγκον των ΗΠΑ, η Σουηδία, η Νέα Ζηλανδία και η Αγγλία έχουν εφαρμόσει πολιτικές για την αντιμετώπιση των διλημμάτων που ανακύπτουν κατά την κατανομή των πόρων στην υγεία. Έχουν δημοσιευτεί πολλά άρθρα για τις προτεραιότητες στη φροντίδα υγείας, ενώ το επιστημονικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στη μελέτη των απόψεων όσων σχεδιάζουν, παρέχουν ή λαμβάνουν υπηρεσίες αναφορικά με την ιεράρχηση υγειονομικών προτεραιοτήτων. κοινό συμπέρασμα όλων αυτών των μελετών είναι ότι διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες προσεγγίζουν διαφορετικά το θέμα των προτεραιοτήτων.

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Hits: 885 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2006
Συγγραφείς: Πέτρος Κολοβός , Παναγιώτα Σουρτζή