Νοσηλευτική εκπαίδευση και παγκοσμιοποίηση

Η παγκοσμιοποίηση (globalisation) ορίζεται ως η αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών, ενώ οι διεθνείς αγορές είναι αυτές που τείνουν να τοποθετούν τα όρια των τοπικών και εθνικών πολιτικών. Η παγκοσμιοποίηση αφορά στην οικονομία, το εμπόριο και τις διεθνείς επενδύσεις και επηρεάζει τις διεθνείς επικοινωνίες, τον πολιτισμό, τον τρόπο ζωής, αλλά και την εκπαίδευση. Επομένως, είναι αναμενόμενο η παγκοσμιοποίηση να επηρεάζει και την υγεία, μέσω νέων, αλλά και παλαιών λοιμωδών νοσημάτων, κλιματολογικών αλλαγών και φυσικών καταστροφών.Η μετανάστευση προσωπικού φροντίδας υγείας –κυρίως νοσηλευτών– είναι επίσης μια επίπτωση της παγκοσμιοποίησης, που οφείλεται από τη μια στην αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής και από την άλλη στην έλλειψη προσωπικού που μαστίζει τις αναπτυγμένες χώρες. Ως παρεπόμενο, η εκπαίδευση απαιτείται –ή επιβάλλεται– να γίνει ανταγωνιστική, αλλά και αρκετά ομοιογενής, ώστε να επιτρέπει την άσκηση ενός επαγγέλματος οπουδήποτε υπάρχει ζήτηση. Σήμερα, η παγκοσμιοποίηση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης εκφράζεται με εκπαιδευτικά προγράμματα που βασίζονται στο δυτικό μοντέλο φροντίδας υγείας, τα οποία υλοποιούνται, μεταξύ άλλων, και με την ηλεκτρονική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και παρέχονται κυρίως από αγγλοσαξονικά πανεπιστήμια. Εάν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που μεταφέρονται από χώρα σε χώρα είναι πολιτισμικά ευαίσθητα, αποδεκτά και κοινωνικο-οικονομικά εφικτά, τότε μπορεί να βελτιώσουν την υπάρχουσα κατάσταση, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσουν περισσότερα προβλήματα απ’ όσα επιχειρούν να λύσουν.

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Hits: 572 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2006
Συγγραφείς: Παναγιώτα Σουρτζή