Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
ΣΚΟΠΟΣ της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή των απόψεων των γονέων σχετικά με την παρεχόμενη φροντίδα υγείας. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Ο ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχει το «βιολογικό ρολόι» ή βιορυθμός, που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του. Στις υπηρεσίες υγείας, η ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Τα συστήματα βαθμολόγησης της βαρύτητας της νόσου και πρόγνωσης της θνητότητας ασθενών μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) χρησιμοποιούνται για την ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της ποιοτικής ετοιμότητας των δομών κατάρτισης και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων συνεχιζόμενης ..