«Δεν είναι απλά μια Αγκαλιά»: Ο Αποχωρισμός της Μητέρας από το Νοσηλευόμενο Νεογνό έχει Αποδεδειγμένα Επιπτώσεις

Σήμερα, η σύγχρονη παιδιατρική νοσηλευτική επικεντρώνεται στις αρχές της αναπτυξιακής και της οικογενειοκεντρικής φροντίδας. Παρά τις σημαντικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο παροχής φροντίδας, οι βασικές αυτές αρχές θα πρέπει να τηρούνται όταν παρέχεται φροντίδα σε παιδιατρικούς ασθενείς. Τα τελευταία χρόνια, νέες γνώσεις από τα πεδία της αναπτυξιακής ψυχολογίας και της βρεφικής ψυχικής υγείας επιβεβαίωσαν τη σημαντική ρυθμιστική λειτουργία της μητρικής παρουσίας. Η οικογενειακή φροντίδα τονίζεται όλο και περισσότερο ως σημαντικό και απαραίτητο στοιχείο της εντατικής φροντίδας νεογνών. Θεωρείται ως μία φιλοσοφία με ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών, καθώς και μία ομάδα προγραμμάτων, υπηρεσιών και πρακτικών που πολλά νοσοκομεία έχουν υιοθετήσει. Διάφοροι παράγοντες οδηγούν στην επιτακτική ανάγκη για οικογενειακή φροντίδα και υποστήριξη των οικογενειών των οποίων τα βρέφη νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ανάμεσα στις οποίες κυρίαρχο ρόλο έχει η αύξηση του αριθμού των νεογνών και βρεφών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, η αύξηση της ποικιλομορφίας του πληθυσμού και ταυτόχρονα των αναγκών τους, η αναγνώριση του γονεϊκού και οικογενειακού στρες και της έλλειψης εμπιστοσύνης, καθώς και τα κενά στην υποστήριξη των οικογενειών, όπως εντοπίζονται από τους γονείς και το προσωπικό της ΜΕΘ.

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 1
Hits: 6295 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 10-10-2022
Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Πέτσιος