Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 51, Τεύχος 1
Η Νοσηλευτική είναι επιστήμη υγείας, αναπόσπαστο τμήμα του υγειονομικού συστήματος. Αποτελεί σύνθεση επιστημονικών γνώσεων, τεχνικών εφαρμογών και ανθρωπιστικής συμπεριφοράς. ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 4
Η Νοσηλευτική είναι επιστήμη υγείας, αναπόσπαστο μέρος του υγειονομικού συστήματος. Αποτελεί σύνθεση επιστημονικών γνώσεων, τεχνικών εφαρμογών και ανθρωπιστικής συμπεριφοράς. ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 1
Η άριστη ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας θεωρείται το σημαντικότερο στοιχείο στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των επιστημόνων υγείας. ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Σε μια κοινωνία εξελισσόμενου τεχνολογικού πολιτισμού όπως είναι η σημερινή, είναι φυσικό να σημειώνονται συχνές μεταβολές σε κάθε επίπεδο ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Η πρόληψη των νόσων είναι παγκόσμια παραδεκτή ως θετική και ιδανική προσέγγιση στο πρόβλημα υγείας των πολιτών. Η πρόληψη, ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 3
Το θέμα της επικοινωνίας είναι ευρύτατο. Οι άνθρωποι επικοινωνούν με πολλούς τρόπους. Η ανθρώπινη προσωπικότητα διαμορφώνεται με την επικοινωνία. ..