Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 2
Οι ανικανοποίητες ανάγκες υγείας, ιδιαιτέρως μάλιστα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, αποτελούν αναμφισβήτητα πρόκληση για τα συστήματα υγείας, δεδομένης της ..
Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 2
Η περιβαλλοντική κρίση επηρεάζει αρνητικά την κατάσταση της υγείας των ανθρώπων, επιδρώντας σε διάφορα επίπεδα. Σκοπός: Η ανασκόπηση και ..
Κατηγορία: Τόμος 53, Τεύχος 2
Τα σημαντικά επιτεύγματα στον υγειονομικό τομέα κατά τα τελευταία 50 χρόνια έχουν οδηγήσει σε αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά ..
Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 2
Το δικαίωμα του ασθενή για πληροφόρηση είναι σαφώς θεσμοθετημένο και νομοθετικά κατοχυρωμένο. Η πληροφόρηση του ασθενή είναι μια σύνθετη ..