Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 2
Οι ανικανοποίητες ανάγκες υγείας, ιδιαιτέρως μάλιστα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, αποτελούν αναμφισβήτητα πρόκληση για τα συστήματα υγείας, δεδομένης της ..
Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 4
Η ανάρρωση από τη σοβαρή ψυχική νόσο συνιστά μια σημαντική φάση του συνεχούς «υγεία-ψυχική ασθένεια». Σκοπός: Διερεύνηση της βιωματικής ..
Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 2
Η περιβαλλοντική κρίση επηρεάζει αρνητικά την κατάσταση της υγείας των ανθρώπων, επιδρώντας σε διάφορα επίπεδα. Σκοπός: Η ανασκόπηση και ..
Κατηγορία: Τόμος 53, Τεύχος 2
Τα σημαντικά επιτεύγματα στον υγειονομικό τομέα κατά τα τελευταία 50 χρόνια έχουν οδηγήσει σε αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά ..