Τόμος 60, Τεύχος 4

Απεικόνιση:
Η εμφάνιση και εξάπλωση του ιού SARS CoV-2 οδήγησε σε μια παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τότε που κηρύχθηκε ..
Εισαγωγή: Η νόσος της οισοφαγικής παλινδρόμησης ή ΓΟΠΝ αποτελεί μία πάθηση με σημαντική συχνότητα εμφάνισης που αυξάνεται συνεχώς τις ..