Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 57, Τεύχος 3
Οι κλίμακες μέτρησης νοσηλευτικού φόρτου αποτελούν πολύτιμα εργαλεία εκτίμησης της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας συμπεριλαμβανομένης της νοσηλευτικής στελέχωσης. Ωστόσο, ..
Κατηγορία: Τόμος 56, Τεύχος 3
Η διαδικασία της μετάβασης από τον ακαδημαϊκό στον κλινικό χώρο αποτελεί μια σημαντική, δύσκολη αλλά και ιδιαίτερα στρεσογόνα περίοδο για ..
Κατηγορία: Τόμος 53, Τεύχος 3
Οι αξίες επηρεάζουν δραστικά τη ζωή των ανθρώπων. Πρόκειται για σταθερές πεποιθήσεις του ατόμου που ορίζουν το σημαντικό, το ..
Κατηγορία: Τόμος 49, Τεύχος 2
Η εργασία με εναλλασσόμενο κυκλικό ωράριο αποτελεί μια αναπόφευκτη πραγματικότητα για το νοσηλευτικό επάγγελμα, αφού η παροχή φροντίδας πρέπει ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχει το «βιολογικό ρολόι» ή βιορυθμός, που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του. Στις υπηρεσίες υγείας, η ..