Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 51, Τεύχος 1
Η νοσηλευτική εκπαίδευση, διεθνώς, περιλαμβάνει την παροχή βασικής και εξειδικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας με σκοπό να προετοιμάσει τους νοσηλευτές έτσι ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 3
Ένα σημαντικό θέμα στον τομέα της υγείας είναι η ικανοποίηση των ασθενών από την παρεχόμενη από τις υπηρεσίας υγείας ..