Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 57, Τεύχος 1
Η χρήση της ρομποτικής χειρουργικής παρέχει τη δυνατότητα πλήρους και ολοκληρωμένης εικόνας του ασθενούς πριν την επέμβαση και κατά τη διάρκεια ..
Κατηγορία: Τόμος 56, Τεύχος 4
Η εικονική πραγματικότητα εφαρμόζεται από την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, μέχρι και την ιατρική. Στην ιατρική επιστήμη, αξιοποιείται τόσο στην εκπαίδευση ..