Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 3
Η αυξανόμενη παρουσία ηλεκτρονικών φακέλων υγείας και ηλεκτρονικών εφαρμογών στον τομέα της υγείας παρουσιάζει ενδιαφέρον και μοναδικές προκλήσεις, ειδικότερα, στο ..