Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 2
Το δικαίωμα του ασθενή για πληροφόρηση είναι σαφώς θεσμοθετημένο και νομοθετικά κατοχυρωμένο. Η πληροφόρηση του ασθενή είναι μια σύνθετη ..