Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 1
H παρακολούθηση της κλινικής  κατάστασης των ασθενών και η αναγνώρι- ση σημείων επιδείνωσης, αποτελεί έναν από τους παραδοσιακούς ρόλους ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 2
Προηγούμενες μελέτες έχουν συζητήσει διάφορες πτυχές του μεταβολισμού της ριφαμπικίνης και τις επιπτώσεις της στη δράση άλλων φαρμάκων. Η ..
Κατηγορία: Τόμος 53, Τεύχος 1
Η μείωση των επανεισαγωγών στο νοσοκομείο είναι δυνατή με την έγκαιρη διάγνωση της κλινικής επιδείνωσης των ασθενών με καρδιακή ..