Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 55, Τεύχος 2
Η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και η αναγκαία αξιολόγησή τους, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσο ανταποκρίνονται στους προκαθορισμένους στόχους, αποτελεί ..
Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 4
Η πληροφοριακή συμπεριφορά των «καταναλωτών-αγοραστών» υπηρεσιών υγείας αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ερευνητικό πεδίο, αφού μπορεί να αποτελέσει έναν ουσιαστικό ..
Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 2
Η συνεχής ενημέρωση και πληροφόρηση των επαγγελματιών υγείας αποτελούν σημαντικές παραμέτρους διατήρησης και βελτίωσης του επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας. ..