Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 49, Τεύχος 4
Η χρήση των ομάδων εστιασμένης συζήτησης (focus groups) ολοένα και αυξάνεται στο χώρο των επιστημών υγείας, καθιστώντας αυτές ένα ..