Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 1
Τα νοσοκομεία χαρακτηρίζονται ως πολυπολιτισμικές οντότητες, με δική τους κουλτούρα, αλλά και με ένθετες υποκουλτούρες στο εσωτερικό τους που ..
Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 4
Η κατανομή φροντίδας είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συνδέεται με την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα φροντίδας. Σκοπός: ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
ΣΚΟΠΟΣ: Η αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού στη βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (Β-ΚΑΡΠΑ) με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του ..