Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 1
Τα έλκη πίεσης αποτελούν ένα μείζον κλινικό πρόβλημα για την αποκατάσταση των ατόμων που έχουν μειωμένη κινητικότητα, καθώς και για ..