Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 1
Η ανακουφιστική φροντίδα θεωρείται ως η ενεργητική ολοκληρωμένη φροντίδα των ατόμων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με απειλητική ..
Κατηγορία: Τόμος 49, Τεύχος 1
Ένας σημαντικός παράγοντας για την αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο. Ο ..