Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 57, Τεύχος 4
Η αποτελεσματική χορήγηση αναλγησίας στους παιδιατρικούς ασθενείς που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της ..
Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 2
Το κάπνισμα αποτελεί μια εθιστική συνήθεια που συχνά αρχίζει από την παιδική και την εφηβική ηλικία, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις ..
Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 2
Οι επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος στην υγεία των παιδιών έχουν τεκμηριωθεί από πολλές μελέτες καθώς συνδέονται με την εμφάνιση ..
Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 1
Οι εκδηλώσεις καταστροφικών γεγονότων επιβάλλουν την ανάπτυ- ξη στρατηγικών διαχείρισής τους. Οι νοσηλευτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των ..