Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 63, Τεύχος 1
Εισαγωγή: Δεδομένης της επικείμενης αύξησης του ηλικιωμένου πληθυσμού και των σημαντικών αλλαγών που μπορούν να προκαλέσουν οι επίκτητες εγκεφαλικές ..
Κατηγορία: Τόμος 48, Τεύχος 1
Για τη διεθνή βιβλιογραφία, ο όρος «πράξη βασισμένη σε αποδείξεις» αποτελεί συνώνυμο της επιστημονικής και έλλογης σκέψης που επιτρέπει τη ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 1
Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το θεμελιώδη ρόλο των νοσηλευτικών θεωριών στην αποσαφήνιση της επιστημονικής ταυτότητας της νοσηλευτικής επιστήμης και ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 1
Η ποιοτική έρευνα αποτελεί όχι μόνο μια ερευνητική μεθοδολογία που η χρήση της διαρκώς αποκτά όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα, ..