Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 2
Εισαγωγή: Οι συγκρούσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων στον επαγγελ- ματικό χώρο είναι σύνηθες φαινόμενο και επηρεάζουν την εύρυθμη λει- ..
Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 2
Εισαγωγή: Η στόχευση των συστημάτων υγείας στις μέρες μας επικεν- τρώνεται στην παροχή ποιοτικής και ασφαλούς φροντίδας υγείας, η ..
Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 4
Η προσπάθεια λειτουργίας του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ως αυτοτελές τμήμα μέσα στο νοσοκομείο με παροχή ποιοτικών υπηρεσιών δίνει έμφαση ..