Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 1
Η κατακερματισμένη και συγκεντρωτική δομή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) καθιστά επιτακτική ανάγκη την ανάπτυξη του ρόλου του ειδικού ..
Κατηγορία: Τόμος 56, Τεύχος 2
Οι τραυματισμοί από βελόνες και αιχμηρά αντικείμενα είναι οι πιο κοινοί τραυματισμοί ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας. Ετησίως, πάνω από 385.000 ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 4
Σκοπός της παρούσας ανασκοπικής εργασίας ήταν να παρουσιάσει τις ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης στα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη ..