Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 1
Οι εκδηλώσεις καταστροφικών γεγονότων επιβάλλουν την ανάπτυ- ξη στρατηγικών διαχείρισής τους. Οι νοσηλευτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των ..