Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 55, Τεύχος 3
Τα βαρέως πάσχοντα παιδιά, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, υπόκεινται σε επώδυνες νοσηλευτικές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και η ..
Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 3
Η ποιότητα ζωής αναγνωρίζεται πλέον ως βασικός δείκτης αποτελέσματος ιατρικών και νοσηλευτικών παρεμβάσεων, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της ..