Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 2
Οι νοσηλευόμενοι παιδιατρικοί ασθενείς βιώνουν έντονα την εμπειρία του πόνου λόγω των συχνών επώδυνων παρεμβάσεων που επιβάλλει η θεραπεία ..
Κατηγορία: Τόμος 53, Τεύχος 2
Η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση και έλλειψη προσωπικής ολοκλήρωσης, επιδρώντας δυσμενώς στην ..