Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 2
Οι νοσηλευόμενοι παιδιατρικοί ασθενείς βιώνουν έντονα την εμπειρία του πόνου λόγω των συχνών επώδυνων παρεμβάσεων που επιβάλλει η θεραπεία ..