Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 48, Τεύχος 4
Η αξιολόγηση είναι το αναγκαίο συνεπακόλουθο κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Αποτελεί διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού ..