Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 2
Εισαγωγή:  Μετατραυματική  ανάπτυξη (Post Traumatic  Growth  - PTG) είναι η υποκειμενική εμπειρία, θετικών, μετασχηματιστικών  ψυχικών αλλαγών,  που βιώνει  το ..
Κατηγορία: Τόμος 49, Τεύχος 4
Η χρήση των ομάδων εστιασμένης συζήτησης (focus groups) ολοένα και αυξάνεται στο χώρο των επιστημών υγείας, καθιστώντας αυτές ένα ..