Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 4
Η συναισθηματική νοημοσύνη (ΣΝ), ως ένα σύνολο χαρακτηριστικών και ικανοτήτων που αφορούν στη διαχείριση συναισθημάτων, είναι πιθανό ότι επηρεάζει τους ..
Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 2
Το δικαίωμα του ασθενή για πληροφόρηση είναι σαφώς θεσμοθετημένο και νομοθετικά κατοχυρωμένο. Η πληροφόρηση του ασθενή είναι μια σύνθετη ..