Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 50, Τεύχος 1
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ως προς τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στον τομέα της υγείας ..
Κατηγορία: Τόμος 48, Τεύχος 2
Στην Κύπρο, δεν υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας με καθολική κάλυψη του πληθυσμού, αλλά ένας συνδυασμός δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 4
Ο διαβήτης, ως επικίνδυνη μάστιγα του αιώνα μας, και η αξία της εκπαίδευσης του διαβητικού παιδιού στη μείωση των ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Η ανθρώπινη φύση μπορεί να δει την ανάγκη για αλλαγή με ενθουσιασμό ή μπορεί να την αντιμετωπίσει απλώς με ..