Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 2
Οι χρόνιες ασθένειες επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα και στην ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους. Η ..
Κατηγορία: Τόμος 57, Τεύχος 2
Εισαγωγή: Ο οξύς πόνος αποτελεί τη συχνότερη αιτία επίσκεψης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Παρά τις δημοσιευμένες διεθνείς συστάσεις, ..