Αμφιβληστροειδοπάθεια σε ασθενείς με διαβητικό πόδι

Εισαγωγή: Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι το αποτέλεσμα των μικροαγγειακών εκδηλώσεων των αιμοφόρων αγγείων του αμφιβληστροειδούς λόγω διαβήτη και αποτελεί την κύρια αιτία εξασθένησης της όρασης στον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας στις ανεπτυγμένες χώρες με υψηλό επιπολασμό στα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο διαβητικής εξέλ- κωσης ή έχουν διαβητική εξέλκωση.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των κλινικών και βιοχημικών παραγόντων κινδύνου της δια- βητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σε ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο για διαβητικό έλκος ή με διαβητικό έλκος

Υλικό και Μέθοδος: Διεξήχθη συγχρονική έρευνα από τον Οκτώβριο του 2005 έως τον Νοέμβριο του 2016. Συμμετείχαν

134 άτομα με διαβήτη τύπου 1 και 2 σε κίνδυνο για ποδική εξέλκωση ή με ενεργή ποδική εξέλκωση.

Αποτελέσματα: Το 92,3% των υποκειμένων της έρευνας είχαν διαβήτη τύπου 2, το 57,9% περιφερική νευροπάθεια, το 40,0% περιφερική αρτηριακή νόσο, το 44,8% ενεργή ποδική εξέλκωση, το 37,5% ιστορικό καταρράκτη, ενώ το 40,4% ιστορικό αμφιβληστροειδοπάθειας. Η μονομεταβλητή ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης ήταν σημαντική (P≤,05) για τη σωματική αισθητικοκινητική περιφερική νευροπάθεια (OR 3,94, 95% CI 1,51-10,27, P=,005), τη νεφροπάθεια (OR 6,22, 95% CI 1,69-22,87, P=,006), τα δισκία και την ινσουλίνη (OR 5,54, 95% CI 1,61-19,07, P=,007), την ινσουλίνη (OR 3,45, 95% CI 1,15-10,38, P=,028),.Όσον αφορά την πολυμεταβλητή ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης, μόνο ο συνδυασμός δισκίων και ινσουλίνης ήταν σημαντικός (OR 10,47, 95% CI 1,25-87,78, P=,030).

Συμπεράσματα: Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια έχει υψηλό επιπολασμό στα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο δια- βητικής εξέλκωσης ή έχουν διαβητική εξέλκωση. Για την καλύτερη πρόληψη της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να γνωρίζουν την υψηλή πιθανότητα άτομα με εμμένουσα υπεργλυκαιμία και μακρο- χρόνιο διαβήτη να έχουν διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.