Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 4
Η εμφάνιση πυρετού είναι ιδιαίτερα συχνή στους ασθενείς της μονάδας εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Οι παράμετροι της βασικής αιμοδυναμικής παρακολούθησης ..