Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 51, Τεύχος 2
Από τον ψυχιατρικό χώρο, λίγες είναι οι έρευνες οι οποίες αξιολογούν παρεμβάσεις νοσηλευτών βασιζόμενες σε ποιοτικά δεδομένα. Η δυσκολία ..