Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 49, Τεύχος 3
Το κυκλικό ωράριο εργασίας παραβιάζει το φυσιολογικό κύκλο των κιρκάδιων ρυθμών, έχοντας ως συνέπεια επιπτώσεις στη σωματική και στην ..
Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 2
ΣΚΟΠOΣ Σκοπός της εργασίας ήταν η ανάλυση της εμπειρίας της ερευνητικής ομάδας με το πρωτόκολλο συνεχούς ενδοφλέβιας χορήγησης ινσουλίνης ..