Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 4
Η πρώτη αναφορά της περιγραφής του Συνδρόμου της «Επαγγελματικής Εξουθένωσης» έγινε από τον Freudenberger (1974), ο οποίος κατέγραψε τα ..