Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 57, Τεύχος 2
Εισαγωγή: Ο οξύς πόνος αποτελεί τη συχνότερη αιτία επίσκεψης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Παρά τις δημοσιευμένες διεθνείς συστάσεις, ..
Κατηγορία: Τόμος 55, Τεύχος 2
Η αναμονή της χειρουργικής επέμβασης στην καρδιά, δημιουργεί άγχος στους ασθενείς και επιβαρύνει την περιεγχειρητική ψυχοσωματική τους υγεία. Σκοπός: ..
Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της εργασίας στην προσωπική και οικογενειακή ζωή του νοσηλευτικού προσωπικού. ..