Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 3
Εισαγωγή: Παρά το γεγονός ότι τα συμβάματα που σχετίζονται  με τον αναπνευστήρα (Ventilator-Associated Events=VAE) συνδέονται με αυξημένη νοσηρότητα, αυξημένη ..
Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 2
Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις (ΝΛ) αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών (ΜΕΝΝ). ..