Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 49, Τεύχος 3
Διεθνώς, η χρήση βιντεοταινίας στην εκπαίδευση ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα έχει αξιολογηθεί ως αποτελεσματική. Σκοπός: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ..
Κατηγορία: Τόμος 48, Τεύχος 4
Η αξιολόγηση είναι το αναγκαίο συνεπακόλουθο κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Αποτελεί διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού ..